Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic
24
Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic
0.0
An anthology comic of Onii-chan wa Oshimai! by various mangaka. --- **Volume 1** **Cover**: [Namori](https://mangadex.org/author/f049cee3-3b14-4101-8e5d-813526abb1f6) **Illustrations**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2), [Shiro Manta](https://mangadex.org/author/465b6513-a230-4ce1-b2a9-5027e94e52cc), [Izumi Bell](https://mangadex.org/author/1f462d2f-2cd5-420e-9f07-b4a214ef9465) **Author list**: 1. Namori 2. Fujichika Koume 3. Tadano Natsu 4. Kawamura Taku 5. Igarashi Masakuni 6. Kakitsubata Waka 7. Asazuki Norito 8. Nekoume 9. Tsuchii 10. Mori Misaki 11. Kometsubu 12. Yuuki Shinichi 13. Kobayashi Kina 14. Yuuki Suzu 15. Suka **Volume 2** **Cover**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Illustration**: [Cool-kyou Shinja](https://mangadex.org/author/9df2ffe2-1b7f-4619-93e1-c97aa0f1c0d0) **Author list**: 1. Namori 2. Hara Yui 3. Tadano Natsu 4. Igarashi Masakuni 5. Okada Anmitsu 6. Yuuchi Mikumi 7. Adachi Imaru 8. Onio 9. Minamito 10. Tomoe 11. Tsuchii 12. Terai Akane 13. Rucchiifu 14. Moricocco 15. Ouchi Kaeru 16. Nekoume 17. Cool-kyou Shinja **Volume 3** **Cover**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2) **Illustration**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Author list**: 1. Namori 2. Yukimoto Shuuji 3. Igarashi Masakuni 4. Suka 5. Onio 6. Sasuke 7. Toyobayashi Sakane 8. 9℃ 9. Adachi Imaru 10. Sorato Shunsuke 11. majoccoid 12. Yuuchi Mikumi 13. Hami 14. Tsuchii 15. Hori 16. Cool-kyou Shinja
Episódios 4
Jun 26, 2023