• To love boy

    ณ โลกแห่งหนึ่ง ที่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ความสุข แต่ ความสุขนั้นจะอยู่ได้ ไม่นาน เมื่อโลกมนุษย์ ได้ประกาศตนว่า"โลกของเรานั้นได้เป็น ศัตรู กับโลกของท่านแล้ว" 

                    ~ตัดบทมาที่ ชายลึกลับ~

  ชายลึกลับ:กระจกวิเศษเอ๋ย!...จงบอกข้าเถิด ใครหล่อเลิศ ในโลกแห่งนี้

  กระจกวิเศษ:ท่าน...ไม่ใช่หลอกคนที่หล่อน่ะคือ...

  เจ้าชาย"ซิวเวอร์" ต่างหาก หูๆๆๆ

  ชายลึกลับ:ว่าไงนะ ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าจะทำให้เจ้าชายหลับตลอดกาล ฮิฮิฮิ

                  ~ตัดบทมาที่ เจ้าชายซิวเวอร์~

  เจ้าชายsv:เจ้าเป็นใคร มาหาข้าทำไม//กลัว+ตัวสั่น

  ชายลึกลับ:ข้าก็แค่...นำหมอนหนุนสบายมาให้ท่าน

  หลับชาตินี้ตื่นยันชาติหน้า

  เจ้าชายsv:ข..ขอบใจท่านมาก ที่เป็นห่วงสุขภาพของเรา

                   ~เดี๋ยวเอ็งก็ตาย เจ้าชายเอ๋ย~

  Vistas: (1006) Comentários:(0)
 • Comentários:

  Adicione um comentário.
  Excluir
  Resposta